en
vi
Why Odoo?
Digitally transform your business
Tại sao chọn Odoo?
Giải pháp ERP đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số dành cho Doanh nghiệp
1
ERP for all
An app for any company size
1
Hệ thống ERP
Phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp
Designed for individual users and small businesses to be simple and efficient
Designed for established enterprises with vast investment of resources and budget
Connected all apps and features to enable constant upward evolution for all users
Downgraded existing features to create a limited solution
Delivers powerful enterprise-class software to companies of all sizes and industries
Leverages application restrictions to encourage upselling
Thiết kế đơn giản & hiệu quả cho các nhóm đối tượng từ cá nhân cho đến doanh nghiệp nhỏ
Chỉ phù hợp với đối tượng doanh nghiệp lâu năm, có mức đầu tư về nguồn lực và ngân sách lớn
Khả năng kết nối với tất cả ứng dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững
Cung cấp giải pháp hạn chế, dễ gây xung đột với các tính năng hay hệ thống hiện có của doanh nghiệp
Cung cấp phần mềm đáp ứng mọi lĩnh vực & quy mô doanh nghiệp
Tận dụng các hạn chế ứng dụng để thúc đẩy doanh số
vs
Traditional ERP Vendors
Dịch vụ cung cấp ERP truyền thống
Designed for established enterprises with vast investment of resources and budget
Downgraded existing features to create a limited solution
Leverages application restrictions to encourage upselling
Chỉ phù hợp với đối tượng doanh nghiệp lâu năm, có mức đầu tư về nguồn lực và ngân sách lớn
Cung cấp giải pháp hạn chế, dễ gây xung đột với các tính năng hay hệ thống hiện có của doanh nghiệp
Tận dụng các hạn chế ứng dụng để thúc đẩy doanh số
2
Competitive Advantage
2
Lợi thế cạnh tranh
So với các hệ thống khác
With a modern and elegant technical design, Odoo's framework is unique.
It allows Odoo to provide top-notch usability that scales across all apps.
Usability improvements made to Odoo will be automatically applied to all of our integrated apps.
Nền tảng công nghệ tiên tiến và độc đáo nhất.
Doanh nghiệp không còn lo lắng về mặt đồng bộ dữ liệu khi cần mở rộng quy mô.
Mọi cập nhật của Odoo sẽ được tự động đồng bộ với hệ thống của Doanh nghiệp.
3
Simplify how you run your business
3
Đơn giản hóa
Cách vận hành Doanh nghiệp
Single Purpose Software
(*Each line represents a time
consuming connector)
Cần sử dụng nhiều phần mềm cho mỗi mục đích riêng biệt, tốn thời gian và phức tạp hóa hơn khi cần kết nối giữa các hệ thống phần mềm
vs
All-in-one Solution
Giải pháp "Một nền tảng cho tất cả mục đích"
4
All-In-One Solutions
4
Một nền tảng - nhiều mục đích
Designed to fit any business need
Được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của Doanh nghiệp
5
Integrated with Other Solutions
5
Khả năng tương thích
You can integrated other solutions seamlessly
Hệ thống có khả năng tương thích với các nền tảng khác
Why Bestarion?
Tại sao chọn Bestarionlà đối tác phát triển Odoo ERP tại VN?
Bestarion is a ready Odoo solutions provider company located in Vietnam, with over 17 years of proven experience in software consultancy, development and operation. We started our journey with Odoo this year and are now ready to accelerate innovation for your development.
Với hơn 17 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp tư vấn, phát triển & triển khai phần mềm tại hơn 14 quốc gia, Bestarion tự tin trở thành Đối tác của Odoo tại Việt nam từ năm 2020 và sẵn sàng đem đến những đột phá cho sự phát triển của Doanh nghiệp.
Timely delivery
Đáp ứng tiến độ
Affordable cost
Chi phí hợp lý
High quality standard
Đảm bảo chất lượng
What we offer?
We deliver affordable robust solutions
Giải pháp
Business Need & Gap Analysis
Phân tích nhu cầu & hạn chế của Doanh nghiệp
Odoo configuration & customization
Triển khai Odoo ERP & tùy biến theo nhu cầu Doanh nghiệp
Odoo consultancy & training
Tư vấn & đào tạo các giải pháp của Odoo
Odoo web & app development
Phát triển website & ứng dụng
Benefits of
working with
an Odoo Partner
Lợi ích
khi cộng tác
với chuyên gia
Odoo Việt Nam?
 • 1
  Experts are highly qualified, certified & trained in Odoo.
  Cộng tác với đội ngũ chất lượng cao được đào tạo và chứng nhận bởi Odoo.
 • 2
  Dedicated Odoo developers are assigned to each project.
  Mỗi dự án sẽ có nhóm phát triển phần mềm của Odoo hỗ trợ trực tiếp.
 • 3
  Train their staff by following Odoo training sessions.
  Việc đào tạo sẽ được diễn ra định kỳ từ chuyên gia của Odoo.
 • 4
  Comprehensive knowledge of Odoo ERP Implementation & Migration.
  An tâm về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phát triển hệ thống của đội ngũ đối tác Odoo trong quá trình triển khai.